Шрифт:
+
Колір:
Т
Т
Т
Зображення:

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

Адреса управління: вул. Полтавська , 44, м. Гадяч

Відділ    бухгалтерського  обліку  та звітності    тел.  2-  06  - 54

       Закон  України ,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи” (зі змінами та доповненнями).

       Постанова КМУ № 854 від 23.11.2016р. «ПОРЯДОК надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами та доповненнями).

        Постанова КМУ № 256 від 04.03.2002 року «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» (зі змінами та доповненнями).

     Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

        Закон України «Про публічні закупівлі»  (зі змінами та доповненнями).

 

      -  фінансування  державних   соціальних  допомог, пільг, субсидій  та компенсацій;

      -  видача посвідчень  учасникам  ліквідації аварії  на ЧАЕС;

      -  забезпечення санаторно - курортним лікуванням  учасників  ліквідації аварії  на ЧАЕС ;

     

Державні  соціальні  інспектори    тел.  2 -   06  -  54

      Положення  про головного державного соціального інспектора  та державного соціального інспектора   затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2001 р. № 1091 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. № 1098)

 

       - перевірка  достовірності  та повноти інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім‘ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;

       - проведення  вибіркової перевірки особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу праці та соціального захисту населення або його заступника;

       - складання актів за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;

- здійснення  моніторингу призначення та виплати державної соціальної допомоги і проведення  аналізу причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;

       - участь у формуванні бази даних про осіб, які одержують державну соціальну допомогу;

       - підготовка у разі потреби позовів до судових органів щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням законодавства державної соціальної допомоги;

- підготовка пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством;

- надання  фізичним та юридичним особам консультацій та рекомендацій з питань призначення державної соціальної допомоги;

- проведення  роз'яснювальної  роботи в регіоні, у тому числі у засобах масової інформації, з питань надання державної соціальної допомоги;

 

 Відділ  персоніфікованого  обліку  пільгових категорій населення   тел. 2 -14 75

        Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються підприємствами та організаціями у безготівковій формі шляхом зменшення або звільнення від оплати за послуги, і обраховуються як знижка оплати за фактично спожитий обсяг пільгових послуг, але не більше встановлених норм споживання (за наявності засобів обліку), або за обсяг послуг, визначений за нормами споживання (за відсутності засобів обліку).

Перелік пільгових категорій, які відшкодовуються у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України:

 

 

Закон України

 

Пільгова категорія

% знижки,
 

Д - пільга надається з врахування доходів/
БД- без врахування доходів

 

 

 

 

 

 

 

«Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»

Учасник бойових дій

75%

БД

Учасник бойових дій,в т. ч. яким виповнилося 85 років

100%

БД

Учасник війни

50%

Д

Особа з  інвалідністю війни 1 групи

100%

БД

Особа з інвалідністю війни 2 групи

100%

БД

 Особа з   інвалідністю війни 3 групи

100%

БД

Член сім'ї загиблог (померлого)

 ветерана війни

50%

Д

 

 

 

 

Член сім'ї загиблого(померлого)
ветерана війни з числа учасників
антитерористичної операції та
Революції Гідності (набрання
чинності 24.02.2016)

 

 

50%

 

БД

 

«Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та ін. громадян
похилого віку в Україні»

Особа з особливими
трудовими заслугами

 

100%

Д

Батьки померлої особи з   особливими трудовими заслугами

 

100%

Д

Вдова (вдівець) особи з особливими трудовими заслугами

 

100%

Д

«Про соціальний захист дітей війни»

Діти війни

25%

Д

 

 

 

 

 

«Про жертви нацистських переслідувань»

 

 

 

 

Жертви нацистських
переслідувань, ст. 6 (1)

 

75%

БД

Жертви нацистських
переслідувань, ст. 6 (2) – особа з інвалідністю 1 гр.

 

100%

БД

Жертви нацистських
переслідувань, ст. 6 (2) - особа з інвалідністю 2 гр.

 

100%

БД

Жертви нацистських
переслідувань, ст. 6 (2) – особа з інвалідністю 3 гр.

 

100%

БД

Жертви нацистських
переслідувань, ст. 6 (3)

 

50%

Д

Жертви нацистських
переслідувань, ст. 6 (4)

 

50%

Д

«Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні»

Реабілітована особа

50%

БД

 

 

«Про охорону дитинства»

Багатодітна сім’я

 

50%

Д

Дитячий будинок сімейного типу

50%

Д

Прийомна сім'я

 

50%

Д

Сім'я опікуна (піклувальника)

 

50%

Д

 

 

 

 

 

 

«Про статус та соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок ЧАЕС»


  

 

 

«Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і
деяких інших осіб та їх соціальний захист»


 

Опікун дітей померлого громадянина,   смерть якого пов'язана з ЧАЕС (1 категорія)

 

50%

БД

Опікун дітей померлого громадянина, смерть якого пов'язана з ЧАЕС (2 категорія)

 

50%

БД

Опікун дітей померлого громадянина, смерть якого пов'язана з ЧАЕС (3 категорія)

 

50%

Д

Особа ЧАЕС – 1 категорія

 

50%

БД

Особа ЧАЕС – 2 категорія – ліквідатор

 

50%

БД

Особа ЧАЕС – 2 категорія – потерпілий

 

50%

БД

Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого   громадянина (1 категорія)

 

50%

БД

Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (2 категорія)

 

50%

БД

Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (3 категорія)

 

50%

Д

Дитина (ЧАЕС) з інвалідністю

 

50%

Д

Ветеран військової служби

 

50%

БД

Вдова (вдівець) ветерана військової

 

50%

БД

Ветеран органів внутрішніх справ

 

50%

БД

Вдова (вдівець) ветерана органів внутрішніх справ

 

50%

БД

Ветеран державної пожежної охорони

 

50%

БД

Вдова (вдівець) ветерана державної пожежної охорони

 

50%

БД

Ветеран Державної служби спеціального зв'язку

 

50%

БД

Вдова (вдівець) ветерана Державної служби спец. зв'язку

50%

БД

Ветеран служби цивільного захисту

 

50%

БД

Вдова(вдівець) ветерана служби цивільного захисту

 

50%

БД

Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби

 

50%,

БД

Вдова (вдівець) ветерана
Державної кримінально-виконавчої служби

 

50%

БД

Ветеран податкової міліції

 

50%

БД

Вдова (вдівець) ветеран податкової міліції

 

50%

БД

«Про Державну службу спеціального зв'язку
та захисту інформації в Україні»

Батьки та члени сім'ї працівника   Державної служби спеціального зв'язку, який загинув (помер), пропав безвісти або став особою з інвалідністю

 

50%

БД

 

Кодекс Цивільного захисту України

Працівник служби цивільного захисту на пенсії

 

50%

Д

Батьки та члени сім’ї працівника служби цивільного захисту, який загинув (помер) або пропав безвісти

 

50%

Д

 

«Про Службу безпеки України»,«Про соціальний і правовий захист

військовослужбовців та членів їх сімей»

 

 

Військовослужбовець СБУ на пенсії

 

50%

БД

Вдова (вдівець) військовослужбовця, її (його) діти

 

50%

БД

Дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його) діти

 

50%

БД

Батьки загиблого військовослужбовця

 

50%

БД

 

Особа з  інвалідністю військової служби

 

50%

БД

Відділ  обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці тел. 2- 14- 75

 

       Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» Стаття  38.

       Порядок  забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації затверджено постановою КМУ від 5 квітня 2012 р. № 321 (із змінами).

       Порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями затверджено постановою КМУ від 19. 07. 2006 № 999 (із змінами).

       Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення затверджено постановою КМУ від 22.02.2006 р. № 187(із змінами);

       Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затверджено постановою КМУ від 31.03.2015 року № 200 (із змінами).

        Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції затверджено постановою КМУ від 21.12.2017 № 1057 (із змінами).


        - надаються    безоплатно   або   на  пільгових  умовах  на  підставі
індивідуальної      програми      реабілітації      послуги     із  психолого-педагогічної реабілітації, соціально-побутового  і медичного обслуговування;

        - технічні та інші засоби  реабілітації  (засоби  для  пересування,  протезні вироби);
        -  компенсація  за  самостійно придбані  засоби реабілітації;

       -  забезпечення   санаторно-курортними путівками   осіб з  інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни,  учасників Революції  Гідності та учасників АТО,  осіб з інвалідністю;

       -  видача посвідчень  « Член сім’ї  загиблого», « Особа з інвалідністю  внаслідок війни», « Ветеран праці» «Учасник війни»;

      - психологічна та професійна реабілітація учасників АТО;

  

 

Відділ  грошових   виплат   і компенсацій,  вул. Шевченка, 36 м. Гадяч,  2 - 14 - 02

       Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

       Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

       Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам»;

       Закон  України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам»;

       Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

       Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»;

       Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

        Постанова  Кабінету Міністрів України «Про Порядок надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»;

       Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян»;

       Постанова  Кабінету Міністрів України «Про Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»;

       Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово – комунальних послуг»;

      Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

      Указ Президента України «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня».

   Проводиться призначення:

допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей над якими встановлено опіку чи піклування;

допомоги при усиновленні дитини;

допомоги при народженні дитини;

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державної соціальної допомоги особам з  інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

надбавки на догляд відповідно до ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з  інвалідністю";

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину, або місце проживання їх не відоме;

щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ними;

компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України  та районів проведення антитерористичної операції та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

призначення грошової компенсації вартості замість санаторно-курортної путівки  громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам) якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян смерть яких пов’язана  з Чорнобильською катастрофою, участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

призначення одноразової щорічної допомоги на оздоровлення учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ і ІІІ категорії;

призначення щомісячної компенсації 50 (25) відсотків вартості продуктів харчування за медичними  (фізіологічними) нормами встановленими МОЗ України, громадянам, які віднесені до категорії І та ІІ учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

призначення одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

субсидії на тверде та рідке пічне побутове паливо та скраплений газ, а також субсидії на житлово-комунальні послуги;

оплата послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;

допомога особам, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність;

компенсація за послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»;

видача посвідчень особам з інвалідністю з дитинства, дітям-інвалідам та особам, які не мають права на пенсію.